Algemene voorwaarden

Intake en inschrijven
Voor je je inschrijft voor een cursus, vindt er een gratis intakegesprek plaats. Mocht je al enige kennis hebben van de Nederlandse taal, wordt tijdens dit gesprek je niveau bepaald. Inschrijvingen worden alleen in behandeling genomen bij een volledig ingevuld inschrijfformulier.

Betalingsvoorwaarden en betalingscondities
Na ontvangst van je inschrijving ontvang je (2 weken) voor aanvang van de cursus een bevestigingsmail en de factuur per e-mail. Het cursusbedrag is inclusief lesmateriaal. Je inschrijving is pas definitief als wij je betaling (het volledige cursusbedrag of de 1e termijn) ontvangen hebben.

Bij het niet of gedeeltelijk deelnemen aan de cursus, heb je geen recht op terugbetaling van (een deel van) het cursusbedrag.

Betaling in twee termijnen is mogelijk. De 1e factuur dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn. De 2e factuur ontvang je halverwege de cursusperiode. Het is niet mogelijk om slechts een gedeelte van het cursusgeld te betalen.

Annuleren en bedenktijd
Na ondertekening van de overeenkomst door de cursist heeft de cursist recht op de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen op grond van de Europese Richtlijn. Binnen deze bedenktijd kan de cursist de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Annuleren kan alleen schriftelijk of telefonisch en zal door Dutch in Dordrecht worden bevestigd aan de cursist.

Dutch in Dordrecht behoudt zich het recht om bij onvoldoende belangstelling een cursus te annuleren. Het eventueel al betaalde cursusbedrag wordt terugbetaald.

Annuleren van een individuele les dient 24 uur voor aanvang van de les te gebeuren. Bij annulering van de les binnen 24 uur, wordt de les in rekening gebracht.

Annuleren van een – reeds aangemelde – conversatieles, kan binnen 12 uur voor aanvang. Bij annulering van de les binnen 12 uur, wordt de les in rekening gebracht.

Uitval docent/ geen les
Bij afwezigheid/ziekte van de docent zal eerst worden gekeken naar vervanging. Indien dit niet mogelijk is, zal de les worden doorgeschoven. Op officiële Nederlandse feestdagen zijn er geen lessen.

Bewijs van deelname
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een bewijs van deelname. Om dit bewijs van deelname te ontvangen wordt tijdens de cursus je voortgang geëvalueerd om te bepalen of je het niveau van de cursus voldoende beheerst. Tevens is een aanwezigheidspercentage van 80% noodzakelijk.

Privacy
Dutch in Dordrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid
Dutch in Dordrecht is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen of aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.